BORUSAN SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA ANLAYIŞI

200 yıllık bir şirket olma misyonuyla Borusan bünyesinde İklim, İnsan ve İnovasyon (i3) değer alanları altında kurgulanan sürdürülebilir iş modelimiz aracılığı ile toplum ve dünya üzerinde olumlu etki yaratmayı hedeflemekteyiz. Uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda ise karbonsuz iş modelimizi planlamaktayız. İnsan odaklı kurum kültürü, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik için inovasyon odak alanlarımız ile faaliyetlerimize yön vermekteyiz. Var olan sürdürülebilirlik anlayışımız ile yarattığımız çevresel ve sosyal etkinin Borusan çalışanları nezdinde ve değer zincirimiz boyunca yaygınlaştırılması adına sorumluluk almakta ve tüm gücümüzle çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Bu kapsamda, Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışı’nı “Borusan Özelinde” ve “Tedarikçiler Özelinde” olmak üzere iki farklı perspektifte değerlendirmekte ve bu anlayışın tüm paydaşlara yaygınlaştırılması adına Sürdürülebilir Satın Alma Politikası, Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu ve Sürdürülebilir Satın Alma Tedarikçi Kılavuzu’nu uygulama çerçevesine almaktayız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA KATMANLARI

Tüm paydaşlarımız için daha iyi bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak adına kilit unsur olan sürdürülebilir iş uygulamalarını değer zincirimizde yaygınlaşmakta kararlıyız. Bu doğrultuda, tüm paydaş ekosistemimizi aynı yaklaşımı paylaşmaya teşvik ediyor ve Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası’nı tüm karar ve süreçlerine entegre etmeleri gerektiğinin altını çiziyoruz.

Bu politika, Sürdürülebilir Satın Alma anlayışımıza ilişkin Genel Sürdürülebilirlik Anlayışı, Yönetişim, Çevresel ve Sosyal olmak üzere 4 katmanlı odak alanı doğrultusunda tedarikçilerimize ve ilgili tüm tedarik zincirlerine yönelik iş yapış şeklimizi ortaya koymaktadır.

TEDARİK SÜRECİNİ GELİŞTİRME

Borusan Sürdürülebilir Satın Alma modelinin tüm iş ortaklarımız tarafından anlaşılmasını, desteklenmesini ve paylaşılmasını hedeflemekteyiz. Sürdürülebilir Satın Alma Kılavuzu kapsamında detaylarına değinilen çevresel, sosyal ve yönetişim katmanları için tedarikçilerimiz özelinde beyan ve şeffaf iletişim usulüne dayalı bir kontrol mekanizması geliştirilmektedir. Borusan tedarikçilerini gerekli gördüğü durumlarda Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Performansı açısında kendi denetleyebilir veya bağımsız kuruluşlara denetletebilir. 3 Temel adımda tedarikçilerimizden; faaliyet gösterdiği sektör odağında risk değerlendirme bölümünü özümsemesi, Tedarikçi Öz Değerlendirme anketini doldururken risk değerlendirme bölümünde önem arz eden başlıklara dikkat çekerek cevaplaması ve yıllık gelişim odaklı planlamalarını Borusan temsilcileriyle paylaşması ve bu doğrultuda planlarını yürütmeleri beklenmektedir.